Honda w miniaturze
Wersja polska English version

Samochody cywilne

 

Skala 1/24

Honda StepWGN, Fujimi [2010]
 
Honda Civic EK9 TypeR, Fujimi [2009]
Cicic EK9        
Honda SMX Lowdown, Tamiya [2005]

Honda Civic del Sol, Fujimi [2005]
Honda Dels Sol

 
Honda Civic 1.6 Vti, Hasegawa [2005]

 
Honda City, Tamiya [2004]

 
Honda Jazz, Tamiya [2004]

 
Honda S2000, Tamiya [2004]

Do góry

 

Skala 1/43

Honda NSX, Rosso [2010]
     

 

 

Honda - inne

Honda Solar Dream 2, Tamiya [2006]

 
Honda Robot, Wave